Wijken wandeling : Bailli-Kastelein

Wijken wandeling : Bailli-Kastelein Wijken wandeling : Bailli-Kastelein

In deze wijk staan de absolute hoogtepunten van de Brusselse art nouveau. Het huizenpatrimonium straalt stijl en grandeur uit. Maar dat is niet de enige reden waarom Bailli-Kastelein zo in trek is bij de expatgemeenschap: ze ligt relatief dicht bij de Europese instellingen, zit vol alleraardigste winkeltjes en eethuizen, én het groene Terkamerenbos is dichtbij. Dat bos, een uitloper van het Zoniënwoud, speelde een rol bij de weinige industrie die hier vroeger was: schrijnwerkerijen. Houtbewerking trok de makers van koetsen aan, en van koetsen kwam carrosseriebouw, en vervolgens autoverkoop.

Deze wandeling is beschikbaar bij de toeristische onthaalbureaus van visit.brussels
(Koningsstraat 2-4 of Grote Markt - Stadhuis).