Alfabetiseringlessen

451063

17/09/2018 - 20/12/2018

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren en kleine zinsconstructies maken.

Praktische info