Amandine en de bedelaar

442697

15/06/2018 - 01/07/2018

Amandine en de bedelaar :: © sebastian

1568 – Een godsdienstoorlog drijft de politieke doelstellingen op de spits, doet de Spaanse Nederlanden uiteenvallen en zaait dood en vernieling in wat toen een van de meest geïndustrialiseerde en rijke gebieden in Europa was. Alle sociale klassen worden geraakt: het gewone volk, de handelaars, de burgerij, de adel ... Die adel tracht de vrijheden waarvan de bevolking sinds de hertogen van Bourgondië genoot te handhaven. In die strijd neemt graaf Egmont het voortouw, wat hij met zijn leven zal bekopen. Te midden van al dat tumult treffen we twee personages uit totaal andere sociale klassen: ondanks alle ellende, koesteren een bedelaar en een aristocratisch meisje een zeldzame, kostbare vriendschap. Aan de hand van hun belevenissen worden we in dit ontroerende en emotioneel beladen stuk ondergedompeld in onze geschiedenis.

Praktische info