Arabisch 1.2 groep 2

425482

18/09/2017 - 29/05/2018

Arabisch 1.2 groep 2

Tijdens de cursus worden spellingregels stap voor stap uitgelegd, leer je kleine woorden lezen en schrijven en duidelijke zinsconstructies maken. Je woordenschat wordt uitgebreid.

Basiskennis van het alfabet is vereist.

Contacttaal in de les is Frans.

Praktische info