Arcane Majeur

480887

17/03/2020 - 18/03/2020

Arcane Majeur :: © (c) Denis Gysen

Een solo gebaseerd op de Tarot van Marseille
Welke systemen kiezen we om onze keuzes te sturen? Welk gewicht hebben onze beslissingen in een samenleving die de toekomst tracht te bepalen door ze te reduceren tot een reeks algoritmes ? En wat als we, in plaats van onze keuzes te maken binnen de rationele, door de mainstream bepaalde kaders, zouden opteren voor een systeem steunend op gevoel en symboliek? 22 kaarten, 22 bewegingen, een danseres en een muzikant.
Oriane Varak maakt gebruik van de Tarot van Marseille voor de creatie van een choreografische taal voor een performance waarvan de kaarten iedere avond opnieuw worden geschud. Ook de vrije wil en de plaats van de beslissing is een territorium dat vorm krijgt door middel van een kaart.

Praktische info