BEAUTIFUL WRECK | Are Blytt and Dirk Stewen

461858

01/03/2019 - 13/04/2019

Blytt en Stewen werken alle twee met fotografisch, tekstueel en abstract materiaal en zijn enthousiaste observators van de wereld om hen heen. Zonder te oordelen presenteren ze hun bevindingen aan de toeschouwer, ze creëren liever een opening naar de wereld buiten de galerie. De twee kunstenaars vestigen onze aandacht op bepaalde aspecten van het mens-zijn, zoals verlangens, gebreken en eigenaardigheden. Geen van beide kunstenaars beperkt zich tot traditionele manieren van werken. Ze benaderen hun materiaal – papier in het geval van Dirk Stewen, beschilderd doek in het geval van Are Blytt – met een gemengde techniek, waardoor delicate en poëtische relaties en spanningen ontstaan tussen de verschillende elementen.
De tentoonstelling kwam tot stand na Blytts recente residentie bij WIELS in 2018. Geïntrigeerd door zijn atelierpraktijk en ook door zijn recente activiteiten als curator, nodigde de galerie Blytt uit om tentoon te stellen naast een kunstenaar van zijn keuze. Hoewel de twee kunstenaars elkaar nog nooit hadden ontmoet bestaat door hun gelijksoortige invalshoek een samenhang tussen hun twee oeuvres, terwijl ze toch elk apart en uniek blijven. Naast Blytts nieuwste reeks werken, aanzienlijk donkerder dan zijn vroegere werken en sterk geïnspireerd door zijn verblijf in Brussel, toont Stewen twee werken uit zijn nieuwste serie en twee werken uit zijn archief.
Stewen, met een achtergrond in analoge fotografie, verkent elk aspect van het medium, inclusief het papier, de verschillende manieren om een beeld te manipuleren en de mogelijke bestemmingen en betekenissen die de foto kan hebben. Na een reeks werken waarin hij fotopapier aan het licht blootstelde, waardoor het onbruikbaar werd en de vellen volledig met zwarte inkt werden bedekt, gebruikt hij inkt in de recentste reeks werken op een nieuwe manier. Met een soortgelijke techniek als bij zijn aquarellen gebruikt de kunstenaar stroken met water vermengde inkt om geleide aleatorische patronen te creëren, die met kussenachtige of zelfs kristalachtige texturen dienen als achtergrond voor een collage van beelden. Deze beelden, allemaal door de kunstenaar zelf gemaakt, zijn gelaagd, omgezet in een negatief en uitgesneden, waardoor een dialoog ontstaat tussen de achter- en de voorgrond. Die procedure paste hij ook toe in het werk Untitled uit 2012, waarin een beeld, confetti en met aquarel gemaakte cirkelvormen op elkaar worden geplaatst om een indruk te wekken die tegelijkertijd rococo, psychedelisch en nostalgisch is. Een andere vorm van nostalgie komt aan bod in het werk The Road, waarvoor Stewen gebruikmaakte van het papier en de tekst uit een origineel kunstboek van Skira, dat verwijst naar een werk van Pissarro. In plaats van het oorspronkelijke beeld heeft Stewen evenwel zijn eigen foto’s geplaatst, waardoor de aandacht wordt gericht op de stijl van de taal, maar ook op de dubbelzinnigheid die ze kan uitdrukken.
Stewens sterk fotografische achtergrond is ongetwijfeld een van de redenen waarom zijn werk aantrekkelijk is voor Blytt, die almaar meer geïnteresseerd is in de integratie van het fotografische beeld in abstracte schilderkunst. Nadat hij voor het grootste deel van zijn carrière geschilderde doeken combineerde met zinnen, beelden en objecten is Blytt begonnen met het systematisch integreren van zijn eigen foto’s. Die foto’s en ook de teksten getuigen van de hedendaagse context, zowel politiek als filosofisch, met onderwerpen als financiën, milieu, zelfbeeld en de meer complexe of niet-genoemde aspecten van het leven. Zijn doeken, die vaak niet uitgestrekt zijn, lopen over in de ruimte van de toeschouwer, terwijl andere zich conformeren aan het traditionele pictorale vocabularium van een zuivere, rechthoekige vorm. Beelden als een prehistorische sculptuur van Venus of handen vol rozen worden op de achtergrond gezeefdrukt, terwijl teksten als Sensitive Health en Beautiful Wreck zorgvuldig op de abstracte lagen eronder zijn geschilderd of afgedrukt, waardoor het lijkt alsof er simpelweg een A4-blad op het doek is geplakt. Door het naast elkaar bestaan van abstractie en conceptualisme worden schilderkunstige kwesties in de huidige tijd verankerd; de kunstenaar toont ons de woorden of foto’s, waardoor we kunnen nadenken over het tijdperk waarin we leven en ons afvragen hoe we ons voelen bij de actuele situatie.

Praktische info