Bach… Cantatatanz

441591

07/02/2019 - 08/02/2019

Bach… Cantatatanz :: © Nico and the Navigators „Cantatatanz“ © Dieter Hartwig

Een opera heeft Bach nooit geschreven, maar gevoel voor drama en expressie had hij nochtans te over. Zijn oratoria zijn eigenlijk religieuze opera’s zonder decor, zijn cantates roepen als vanzelf treffende beelden op. Voor Nico and the Navigators lag het dan ook voor de hand om Bach centraal te stellen in hun muziektheaterproductie Cantatatanz. Op de tonen van Bachs aria’s maakt het gezelschap het fysieke en visuele element in Bachs geloof en muziek aanschouwelijk. Muzikanten en zangers worden deel van de visuele vormgeving; muziek, dans en spel gaan in elkaar op.Luister naar de playlist "Bach Heritage" op Spotify

Praktische info