Ballad - Lenio Kaklea

507464

28/10/2021 - 30/10/2021

Ballad - Lenio Kaklea :: © Gianluca Di Ioia

Choreografe Lenio Kaklea is van origine Grieks maar is gevestigd in Parijs. Sinds 2009 ontwikkelt zij een artistieke praktijk die zich situeert op de kruising van dans en kritische theorie. Ballad is het laatste luik van de cyclus Encyclopédie pratique die door Lenio als onderzoek werd gevoerd, tussen documentaire en poëtische evocatie in.

In deze solo onderzoekt zij hoe onze bewegingen een bewegend landschap vormen en als vectoren kunnen fungeren voor emancipatiestrategieën. Aan de hand van een gedanst autobiografisch en sociologisch verhaal brengt de choreografe het relaas van haar opleiding: ze doorloopt het dansrepertoire en brengt op een zorgvuldige, virtuoze en sobere manier een opeenvolging van choreografische landschapsschilderingen. Ze onderbreekt af en toe door enkele woorden te zeggen over haar opleiding in Griekenland, haar positie als danseres, haar ontgoocheling als gevolg van de crisis en de moeilijke situatie waarin de creatie zich bevindt, de politieke context, het vrouwelijke lichaam. Ze maakt een balans op en zet een manifest neer dat wordt gedragen door heldere bewoordingen en een sterke en beklijvende persoonlijkheid.

Praktische info