Belgian National Orchestra

440728

11/11/2018 - 11/11/2018

Belgian National Orchestra :: © Collegium Vocale Gent © Michiel Hendryckx

“Die englischen Stimmen / Ermuntern die Sinnen / Daß alles für Freuden erwacht,” de lyrische sopraansolo sluit het laatste beeld, een feest in het paradijs, in Mahlers Vierde af. De overgang naar zijn Vijfde Symfonie (1904) kon niet radicaler zijn geweest: een sombere trompetsolo opent een treurmars en kondigt een nieuw peri-ode in Mahlers oeuvre aan. Geen menselijke stem, geen directe inspiratie door volksverhalen en liederen, geen programma te volgen meer. Mahler schrijft zijn Vier-de als een bezield musicus — in volledige overgave aan de pure en ruwe kracht van muziek als de viering van alle menselijke driften. Het innovatief gebruik van de pro-gressieve tonaliteit in de Vijfde — die klimt van mineur naar majeur doorheen de vijf delen — drukt de inner drama van de muziek uit: de zoektocht om op te staan van de tragedie naar de overwinning en triomf. Mahlers profetie zou werkelijkheid worden in de loopgraven van Ieper tien jaar later.   Honderd jaar na de Grote Oorlog gaat bij het Nationaal Orkest War Requiem  door de Vlaamse componiste Annelies Van Parys in wereldpremière. De oorlogsreto-riek van de agressor weerklinkt in het Duitstalige libretto. De Belgische sopraan So-phie Karthäuser en de Duitse bariton Thomas Bauer samen met Collegium Vocale geven een stem aan de angst en (wan)hoop van de verloren generatie van 14-18. Het concert  vindt plaats in het kader van de nationale herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog in België. 

Praktische info