Belgian National Orchestra

440749

21/12/2018 - 21/12/2018

Belgian National Orchestra :: © Otto Tausk © Marco Borggreve

De nacht valt over de tuin der lusten. Sterren fonkelen. Hoog boven een stalletje in Bethlehem schijnt er één helderder dan alle anderen. Met de geboorte van Christus, gekomen om de mensheid te verlossen van de erfzonde, belanden we in het paradijselijk luik van de Tuin der Lusten. Tot in de middeleeuwen voerde men op kerstavond het paradijsspel op. Symbolen uit de kersttraditie verwijzen nog naar de verbanning van Adam en Eva uit het Paradijs. “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.” De glinsterende kerstballen symboliseren de verboden vruchten waarvan noch Adam noch Eva de verleiding kon weerstaan, de kerstboom zelf staat voor de paradijsboom. De magie van het Hof van Eden, waarin de dieren praten en de lente hoogtij viert, keert terug tijdens ons jaarlijkse kerstconcert. Geniet samen met uw gezien van de fonkelende melodieën en betoverende zorgeloosheid tijdens ons kerstconcert. 

Praktische info