Bezoek aan het BELvue museum voor scholen

401236

01/09/2017 - 30/06/2018

Bezoek aan het BELvue museum voor scholen Bezoek aan het BELvue museum voor scholen Bezoek aan het BELvue museum voor scholen

De permanente collectie is helemaal vernieuwd en op 21 juli 2016 werd een nieuw permanent parcours geopend voor het publiek. Het nieuwe museum belicht België aan de hand van zeven thema’s uit de samenleving en een galerij met meer dan 200 voorwerpen, die als het ware het materiële geheugen van België vormen. De tentoonstelling is de perfecte plaats om met uw leerlingen op een originele
manier de geschiedenis van België en de belangrijke thema’s uit onze hedendaagse samenleving aan te snijden. Deze kwam tot stand onder de supervisie van een pedagogisch comité met experten uit het onderwijsveld, waardoor ze perfect aansluit bij de eindtermen van alle richtingen en de toenemende aandacht voor burgerschapsvorming. Er zijn speciale hulpmiddelen ontwikkeld waarmee klassen van het middelbaar onderwijs het museum op actieve en zelfstandige wijze kunnen verkennen.

- Mimi & Momo (1ste>3de kleuterklas)
- Ik ben de Minister! (1ste>3de LO)
- Op stap met Zeno (4de>6de LO)
- Koninklijke Missie (4de LO > 2de SO)
- De Ronde van BELvue (1ste > 6de SO)
- Dit is geen audiogids (3de > 6de SO)
- Ludieke begeleide bezoeken
"Op ondekking op de zolder van opa Fernand" (1ste > 3de LO)
"België kennen als z'n broekzak" (4de > 6de LO)

Info en reservatie: www.belvue.be > EDUCATIEF

Praktische info