Boekbabbel: De duivel en het meisje (Paulo Coelho)

489730

19/06/2020 - 19/06/2020

Boekbabbel: De duivel en het meisje (Paulo Coelho)

In een door tijd en wereld vergeten gehucht meldt zich een vreemdeling. Hij
zoekt het antwoord op de vraag die hem wakker houdt 's nachts: Is de mens
in diepste wezen goed of slecht? Er ontwikkelt zich een strijd waarin de
integriteit van de dorpsbewoners zwaar op de proef wordt gesteld. Een
strijd, bovendien, die onuitwisbare sporen zal achterlaten in hun leven.

In deze ontroerende literaire parabel onderzoekt Coelhoe het probleem van
goed en kwaad, en de voortdurende verschuiving van beide begrippen.

Wil je deelnemen aan deze Boekbabbel? Lees het boek en schrijf je in. Stuur
een mail naar sigrid@citizenne.be.

Praktische info