Breathisdancing

24/11/2017 - 25/11/2017

Breathisdancing is een antwoord op de vraag : wat zou een “verhoogd recital” precies zijn?
De performance zet de ademhaling centraal als trigger van klank, beweging, affecten, emoties.

Drie lichamen-blazers-instrumentisten ontmoeten elkaar en werken vanuit een door Alban Richard opgelegd muziek-, tijd- en lichaamschema, met als enig doel het onophoudelijk genereren van klank en beweging. Genereren staat voor het produceren van iets, het als onvermijdelijk gevolg hebben, het teweegbrengen, er de bron van zijn.

De aandacht die de drie vertolkers schenken aan het ontstaan van deze klankstructuur, bepaalt de bewegingsmogelijkheden.

Hun voortbrengsels worden samen gelegd om tot een spectrale massacreatie te komen, een imaginair landschap. Dit magma van texturen, eigenschappen en ritmes verplicht de toeschouwer om nieuwe referentiepunten te vinden of om zich over te leveren aan deze hybride cartografie van klanken.

Praktische info