Brussel en zijn tuinen in de 16de en 17de eeuw

17

16/09/2017 - 17/09/2017

Lange tijd waren er binnen de tweede stadsomwalling grote terreinen voorbehouden voor tuin-en landbouw. Projecties gerealiseerd op basis van oude afbeeldingen tonen hoezeer de natuur aanwezig was in de stad, vlakbij de grote herenhuizen, paleizen en kloosters. Een zoom op enkele van die plaatsen geeft u een veel beter beeld dan welk boek ook dit zou kunnen. De studie van de Association du Patrimoine artistique richt zich ook op de aangrenzende gemeenten, die sinds de middeleeuwen onder de jurisdictie van Brussel vielen en bevoorradingszones vormden voor de groenteteelt. De voorgestelde video-projecties willen een beter inzicht geven in de lokalisatie van de luchtfoto’s en zo de inwoners van deze gemeenten bereiken die belangstelling hebben voor hun geschiedenis. Dankzij oude landkaarten kunnen de plaatsen geïdentificeerd worden waarvoor iconografisch materiaal beschikbaar is vanaf de 16de en de 17de eeuw.

Met de medewerking van de Association du Patrimoine artistique.

Praktische info

  • Charles Hanssensstraat 7
  • 1000 Brussel
  • zaterdag en zondag van 10u tot 18u
   Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk van 9 tot 30 september 2017, woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Tijdens de Open Monumentendagen worden van 14u tot 17u ateliers voor kinderen van 8 tot 12 jaar georganiseerd om hen te leren oude plannen te lezen en inzicht te geven in de historische dimensie van het bouwkundig erfgoed en de groene ruimten en hen te laten deelnemen aan het inkleuren van reproducties van plattegrondsfragmenten. Maximaal 12 kinderen per sessie van 1u30. Inschrijven verplicht per mail (as.pat.art@gmail.com).
  • T
   Kleine Zavel
  • B
   Kleine Zavel