Brussels Volkstejoêter presenteert DE VUINOÊM

455629

02/02/2019 - 03/02/2019

Brussels Volkstejoêter presenteert DE VUINOÊM :: © be.brusseleir

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER presenteert DE VUINOÊM
een komedie van Matthieu Delaporte en Alexandre De La Patellière
Verbrusseling: Claude Lammens

Een sympathieke reünie met gezellig etentje draait uit op een slaande ruzie onder vrienden omdat men niet akkoord geraakt over de naamkeuze van de baby op komst. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog openstaande rekeningen te vereffenen. Opgespaarde frustraties komen boven tafel, geheimen worden opgebiecht en relaties glijden vloekend en tierend naar de rand van de afgrond. Vreemd genoeg kan dit gegeven een recept zijn voor zowel een komedie als een tragedie. Of iets er tussenin.

Praktische info