Café Quartier: "Vreemdelingen geboren in België, uitgezet!"

12/12/2017 - 12/12/2017

NL - FR en-dessous

Geboren in België, en toch uitgezet!
Een wetsvoorstel werd gestemd in het begin van het jaar en installeert een nieuw kader voor de uitzetting van personen met een buitenlandse nationaliteit. Deze wet stipuleert dat ook de allochtonen die in België geboren zijn of voor hun twaalfde in België gearriveerd zijn, kunnen worden uitgezet op initiatief van de dienst vreemdelingenzaken enkel en alleen op basis van een vermoeden van verstoring van de openbare orde.
Wat verandert er concreet? Wat wordt er verstaan onder verstoring van de openbare orde?
De politiek die de regering voert in naam van de bescherming van de publieke orde en de nationale veiligheid maakt een groot deel van de burgers ongerust. Wij nodigen u uit op ons Café Quartier Actua in gezelschap van juridische experten om jullie te informeren en om zo goed mogelijk te antwoorden op al jullie vragen.
Wanneer? Dinsdag 12 december 2017 van 18u tot 20u
Waar? GC De Vaartkapoen ingang Schoolstraat 76, 1080 Brussel
Reserveren is verplicht en kan via 024130410 of malika.saissi@vgc.beEtrangers nés en Belgique : expulsés !
Un projet de loi a été voté en début d’année et installe un nouveau cadre pour l’expulsion de personnes de nationalité étrangère. Cette loi stipule que tout étranger même né en Belgique, ou arrivé en Belgique avant ses 12 ans, peut être expulsé(e) à l’initiative de l’Office des étrangers sur base de la seule suspicion de trouble de l’ordre public.
Qu’est-ce qui change concrètement ? Qu’est-ce qui est compris comme trouble à l’ordre public ? La politique portée par le gouvernement au nom de la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale inquiète un grand nombre de citoyens. Nous vous invitons à notre Café Quartier Actua en compagnie d’experts juridiques pour vous informer et répondre au mieux à toutes vos questions.
Quand ? Mardi 12 décembre 2017 de 18h à 20h
Où ? GC De Vaartkapoen entrée Rue de l’Ecole 76, 1080 Bruxelles
Réservations obligatoires via

Praktische info