Conversation #6: over de grote vlucht inwaarts - Thijs Lijster

449622

01/04/2019 - 01/04/2019

Conversation #6: over de grote vlucht inwaarts - Thijs Lijster

→ In deze reeks avondvullende gesprekken resoneert het begrip authenticiteit met het gedachtegoed van toonaangevende schrijvers, denkers en filosofen.
In onze huidige, complexe wereld zien we de maatschappij steeds meer als een ‘buiten-wereld’, meent de Nederlandse filosoof Thijs Lijster. Omdat het een plek is waarover we geen controle uitoefenen, keren we de blik inwaarts. Het resultaat? Collectief narcisme, de ‘Ikeaficatie’ van de samenleving, en de tendens dat scherpe opinies meer waard zijn dan weloverwogen oordelen. Deze strategie, die Lijster in zijn essaybundel ‘de grote vlucht inwaarts’ noemt, is volgens hem gedoemd te mislukken. Tegenover het idee dat geschiedenis iets is dat ons overkomt, breekt hij een lans voor het collectieve vermogen om geschiedenis te maken.

• Thijs Lijster is filosoof en docent. De essaybundel De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld verscheen in 2016. Een vervolg op het boek verschijnt in het voorjaar van 2019.

Praktische info