De Jetse steengroeven

75

16/09/2017 - 16/09/2017

Vanaf de Gallo-Romeinse periode tot de 18de eeuw werd de ondergrond ten noordwesten van Brussel grondig omgewoeld op zoek naar kalkzandsteen. Deze werd niet alleen in tal van Brusselse monumenten verwerkt, maar ook in bepaalde kerken in Mechelen. De exploitatie van de steengroeven heeft duidelijke sporen nagelaten in het landschap en de toponymie. Deze wandeling in de omgeving van het Laarbeekbos zal uigebreid ingaan op het verband tussen de steenontginningen en het ontstaan van de Jetse bossen.

Met de medewerking van de Geschied- en heemkundige kring van het Graafschap Jette.

Praktische info

  • Kerkhof van Ganshoren
  • Bosstraat 1
  • 1083 Brussel
  • zaterdag om 14u (duur: 1u15)
  • B
   Ganshoren sport