De islam in België en Brussel, religieuze identiteit en gebruiken

14/11/2017 - 14/11/2017

De aanslagen van januari en november 2015 in Parijs, en die van 22 maart 2016 in Brussel doen vragen rijzen over de verenigbaarheid van de islam en de Europese waarden. Terwijl de zichtbaarheid van de islam en de fundamentalistische stromingen binnen het geloof al uitvoerig werden onderzocht, is er maar weinig geweten over de realiteit en opbouw van de dagelijkse religieuze praktijken van moslims en de impact van die praktijken op hun integratie in Europese samenlevingen.Deze lezing van Corinne Torrekens kaart de realiteit aan en schetst een genuanceerd beeld van de religieuze praktijken van Belgische moslims, tussen secularisering en sociaal conservatisme. Daarvoor steunt ze op de resultaten van het onderzoek Marokkaanse en Turkse Belgen: een (zelf)portret van onze medeburgers.Corinne Torrekens is professor Politieke en Sociale Wetenschappen (ULB) en Managing Director van DiverCity, een consultancybureau rond diversiteitsbeheer.

Praktische info