De koning-tuinier

79

16/09/2017 - 17/09/2017

Met de koloniale tuin, het Sobieskipark en de tuinen van de Bloemist (her)ontdekt u tijdens deze wandeling een uitzonderlijk geheel van drie aan elkaar grenzende parken. Alvorens ze voor het publiek werden opengesteld, maakten ze deel uit van het privédomein van Leopold II: de eerste als gewenningstuin met het oog op zijn koloniale ondernemingen in Congo, de tweede als fruittuin voor het paleis. De tuin van de ‘bloemist’ was op zijn beurt bestemd voor het telen van bloemen om de koninklijke vertrekken mee op te luisteren. De oorspronkelijke functie vergde voor elk van deze parken een specifieke inrichting die ook werd afgestemd op de topografie en de oriëntatie van het terrein. Tijdens de wandeling krijgt u een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van deze plaatsen en van de heraanlegfasen die vanaf de jaren 1960 plaatsvonden om ze om te vormen tot openbare parken. Aan het einde ontdekt u ook een verbluffend panorama over de stad en haar buitenwijken.

Met de medewerking van Laken Onthuld.

Praktische info

  • voor de kerk
  • Sint-Lambertusplein
  • 1020 Brussel
  • zaterdag en zondag om 14u30 (duur: 1u30)
   reserveren verplicht op het nummer 0479/397.715 of per mail ([laeken.decouverte@gmail.com]()). Maximaal 25 personen per vertrek.
  • T
   Eeuwfeest