De kruisboog in Bruegels tijd

468231

04/06/2019 - 30/07/2019

De kruisboog in Bruegels tijd

Aan het einde van de 16de eeuw verliet de kruisboog de slagvelden, en werd geleidelijk aan vervangen door vuurwapens, die het voordeel van snelheid hadden. De kruisboog bleef echter een jachtwapen dat zowel bij de adel als bij het gewone volk op veel waardering kon rekenen. Het was vooral een vrijetijdswapen, zeer aanwezig op de volksfeesten in onze regio. De talrijke voorstellingen van dit wapen en de schietruimtes, gemaakt door de schilder van de Hoogstraat getuigen hiervan.
De tentoonstelling verzamelde deze voorstellingen om de sociologische evolutie van de kruisboog in de steden van de Spaanse Nederlanden te tonen, tot het huidige gebruik van het wapen.

Praktische info