De kunst van het feesten in het Happark

31

15/09/2018 - 16/09/2018

De kunst van het feesten in het Happark

Kom het dagelijkse en artistieke leven, het lokale kunstambacht en de met deze erfgoedsite verbonden beroepen ontdekken tijdens boeiende workshops, concerten, rondleidingen en een schattenjacht voor kinderen, in een feestelijke sfeer die de jaren 1900 uitademt. U kunt er ook kennis maken met het herbestemmingsproject voor deze site dat de gemeente Etterbeek uitwerkte in het kader van een Duurzaam Wijkcontract. De woning Hap moet een plaats worden voor multiculturele ontmoetingen, waar koken, cultuur en natuur hand in hand gaan, bestemd voor de bewoners uit de buurt en daarbuiten.

Een partnerschap tussen de kunsthistorici-specialisten onroerend erfgoed Jean-Marie Bailly (tuin) en Marie-Pierre Dusausoy (woning), het gemeentebestuur van Etterbeek (eigenaar en beheerder), de brouwerij En Stoemelings, het atelier van La Route du Papier (gespecialiseerd in oud papier), het muziekensemble Bougard-Félis (programma rond Clause Debussy, Maurice Ravel en Jacques Offenbach), het glasramenatelier Rénovitro, de vzw Histoires de plantes, de vzw La Fonderie (met een maquette van de Maalbeekvallei), de vzw Entre voisins (oud speelgoed), en het architecten- en landschapsbureau SKOPE (projectauteur voor de restauratie van de site). 

Praktische info

  • Jean-Félix Happark
  • Waverse Steenweg 510
  • 1040 Brussel
  • zaterdag en zondag van 10u tot 18u (rondleidingen in kleine groepen)
   inlichtingen over de verschillende activiteiten en hun tijdstippen per mail (mpdusausoy@gmail.com). Alleen het park en de orangerie zijn toegankelijk. De woning Hap zelf is gesloten omwille van veiligheidsredenen. 
  • B
   Fetis