De muren doen spreken

56

15/09/2018 - 16/09/2018

De muren doen spreken

Het is een buitenkans om het interieur van een art-nouveauwoning te kunnen ontdekken dat de tand des tijds goed doorstaan heeft. Sinds haar bouw in 1900 kende dit huis een hele reeks bewoners en vormden zich er opeenvolgende ‘lagen’ (op de muren, vloeren, enz.). Die lagen stellen ons in staat een eeuw vol verhalen, stedelijke dynamiek en leefgewoontes te reconstrueren. Hoe? Door de muren te laten spreken, door ze af te schrapen, door ze te beluisteren en te ontraadselen. De samenwerking tussen de archeoloog, de architect en de historicus heeft het onder meer mogelijk gemaakt intacte cycli van geschilderde decors te ontdekken. Bovendien heeft dit werk geholpen om het manifest van de architect, Fritz Seeldrayers, beter te begrijpen. Want zoals bij zijn leermeester Paul Hankar, definieert dit eerste werk van Seeldrayers reeds de stijl en architecturale opvattingen van zijn verdere oeuvre.
Het doel van het bezoek is deze passie te delen, te leren om anders te kijken naar wat ons omringt en uitleg te geven bij de restauratiewerf. Tijdens de rondleiding kan het publiek de actoren van deze restauratie ontmoeten: de ambachtslui, de architect, de historicus en een onderzoekster in literaire en culturele geschiedenis. Zij zullen hun werkwijze en de gemaakte keuzes toelichten en trachten aan te tonen dat erfgoedrestauratie een zaak van iedereen is. Ze laten de ruimtes herleven en leggen uit hoe de kleine geschiedenis vaak vermengd is met de grote.
Het is de eerste keer dat deze totaal onbekende art-nouveauwoningvoor het publiek wordt opengesteld.

Een partnerschap tussen Grégory Van Aelbrouck, Katia Vandenborre en Adrien Garcia.

Praktische info

  • eigen woning van Fritz Seeldrayers
  • Morisstraat 52
  • 1060 Brussel
  • zaterdag en zondag van 10u tot 16u30 (rondleidingen in groepen van 15 personen, met de medewerking van Itinéraires, op de paden van de geschiedenis en Klare Lijn)
  • T
   Moris
  • T
   Janson
  • B
   Ma Campagne