De plaats van de film

447985

05/05/2018 - 05/07/2019

Het project ‘In het hart van de film’, dat over drie niveaus van de showroom loopt, onderzoekt de beeldende eigenschappen van de film.
In een klassieke cinematografische vertoning komt het erop aan het toestel waarmee de film geproduceerd werd, te vergeten. In tegenstelling tot dit soort film wil de cinema van de beeldende kunstenaars de aanwezigheid van het oppervlak, het licht en de ruimte, bepalend voor de perceptie, juist benadrukken. Bij de visuele paradoxen van de Amerikaan David Haxton of de geometrische vormen van Anthony McCall gaat het niet om als toeschouwer stil te blijven kijken naar een film, het is de bedoeling om tussen de bewegende beelden te laveren.

Praktische info