Dierengedrag

488759

25/04/2021 - 25/04/2021

Dierengedrag

Sinds twee eeuwen heeft de fantasie over aliens veel inkt doen vloeien. Maar het verbeeldingvermogen van sci-fi auteurs kan geenzins met de innerlijke dieren- (en planten-) wereld wedijveren, te beginnen met de algemeenste soorten die ondo ns verkeren. Nooit meer zal je een ekster of een hommel met dezelfde ogen kijken. Verplichte reserving en masker

Praktische info