Een duik in outsiderkunst

0

Het art et marges museum is een museum voor outsiderkunst (of art brut). In het museum worden kunstwerken tentoongesteld die buiten de gebruikelijke kunstenaarscircuits worden gemaakt door autodidactische kunstenaars, of in artistieke workshops voor mensen die psychologisch kwetsbaar zijn of die een verstandelijke beperking hebben. Het bezoek heeft zowel betrekking op de permanente als de tijdelijke tentoonstelling en wordt ludiek gemaakt dankzij het pedagogisch materiaal dat aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. Het thema van de tijdelijke tentoonstelling geeft een specifieke kleur aan het parcours en de activiteiten die voorgesteld worden. Wij stellen tevens voor de verkenning te verlengen aan de hand van een creatief atelier geïnspireerd door de technieken en/of thema’s die aan het bod komen in het museum. Zij geven het kind de kans om zich het onderwerp eigen te maken, hem of haar nog meer doen nadenken door even in de huid van de kunstenaar te kruipen.

Praktische info