Egmont in de 19de en de 20ste eeuw. De wisselende perceptie van een 'Grote Belg'

442812

21/06/2018 - 21/06/2018

Egmont in de 19de en de 20ste eeuw. De wisselende perceptie van een 'Grote Belg' :: © visitbrussels

De lezing gaat eerst dieper in op de algemene perceptie van Egmont en zijn strijd en lot doorheen de eeuwen: van het geëngageerd drama van Goethe tot het beroemde schilderij van Gallait. Daarna buigt Monique Weis zich over de geschiedenis van het monumentale standbeeld van de graven Egmont en Hoorn op de Kleine Zavel. De controverse daarrond toont aan dat de 'Grote Belgen' met wisselend succes in het nationaal en Brussels geheugen aanwezig waren. Het derde luik van de lezing focust op de voorstelling door Goethe van Egmont op de Grote Markt van Brussel in 1958, in het kader van de festiviteiten naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling. Tot slot wordt de huidige toekomst van een figuur als Egmont belicht, en staan we stil bij de vraag wie zijn plaats in de 21ste eeuw zou kunnen innemen.

Praktische info