Ends of worlds - Michiel Vandevelde

449572

04/04/2019 - 05/04/2019

Ends of worlds - Michiel Vandevelde

Kun je iets over de toekomst zeggen, al kijkend doorheen de lens van wat voorbij is? Choreograaf Michiel Vandevelde onderzoekt het verleden van de westerse moderne en hedendaagse dans, via sleutelfiguren zoals Isadora Duncan en Anna Halprin. In hun choreografieën ziet hij codes en tekens die de toekomst infiltreren. Welke ideologische restanten kun je erin waarnemen, en zouden die de mensheid kunnen overleven?
Het jaar is 2300. De lichamen van de dansers zijn gereproduceerde homo sapiens. De scène: een historische reconstructie. De dans: een evocatie van een voorbije ruimtetijd-constructie. In vijf speculatieve delen over het verleden, vanuit de toekomst, komt het heden onvermijdelijk aan bod. Choreografie wordt zo een vorm van science-fiction. Tijdens deze reis doorheen de tijd, krijgt dans niet alleen verkeerde representaties en weergaves, ook rampen nemen een plek in.
• Artist-in-residence Michiel Vandevelde – afgestudeerd aan PARTS en actief als choreograaf en curator bij Extra City – liet zich de voorbije jaren opmerken met een vierluik rond re-appropriatie waarin populaire dansmotieven transformeren naar iets nieuws. Drie voorstellingen daaruit stonden in het Kaaitheaterprogramma: Antithesis, Our times en Andrade.

Praktische info