Erfgoed en natuur in het Graafschap Jette

76

16/09/2017 - 17/09/2017

Sinds zijn ontstaan heeft de mens steeds een nauwe band gehad met de natuur. In het verleden was de bewoning meer verspreid dan vandaag en was de mens in grote mate genoodzaakt om aan landbouw en veeteelt te doen. Van het rurale erfgoed van weleer blijft er vandaag weinig over door de sterke verstedelijking. Om de steden te bouwen had men bouwmaterialen nodig die vaak in de natuur werden gevonden. De exploitatie van steen- en zandgroeven en de aanleg van bossen hebben hun sporen nagelaten in het landschap en in de toponymie. De band met de natuur bleef ook bestaan in het meer monumentale erfgoed dat werd opgeluisterd met florale voorstellingen. Vaak werden kastelen en abdijen voorzien van prachtige tuinen. Tijdens de verstedelijking in de 19de en 20ste eeuw kreeg men ook meer aandacht voor groene ruimten en ontstonden diverse parken. Al deze aspecten zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar in Jette en Ganshoren en komen aan bod in deze tentoonstelling.

Met de medewerking van de Geschied- en heemkundige kring van het Graafschap Jette.

Praktische info

  • Gemeentelijk museum van het Graafschap Jette, voormalige abtswoning van Dielegem
  • J.-B. Tiebackxstraat 14
  • 1090 Brussel
  • zaterdag en zondag van 10u tot 12u en van 13u tot 18u
  • B
   Dieleghem