Expo-ateliers

1000122
Expo-ateliers

Het Brussels Natuureducatiecentrum (BNEC) maakt voor het Brusselse basisonderwijs doe-tentoonstellingen over mens en natuur en en trekt hiermee de 19 Brusselse gemeenten rond. Je klasbezoek is gratis en een gids-animator van het BNEC zorgt voor de nodige begeleiding. Het BNEC is een dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en ontvangt subsidies van Leefmilieu Brussel (BIM) en logistieke steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Lijkt dit iets voor jouw klas? De huidige expo-atelier is Classific'Action.