Festival Bewogen

462770

21/02/2019 - 21/02/2019

Festival Bewogen

NL
Tijdens Bewogen willen Brusselse organisaties kleine ontmoetingen creëren tussen
vluchtelingen, asielzoekers, nieuwkomers en mensen die al lang in Brussel wonen. Het is een
culturele zoektocht naar vertrouwen, erkenning, schoonheid en elkaar doorheen theater,
muziek, film, lezingen, gesprekken, etentjes en tentoonstellingen
Bewogen is een samenwerking tussen de Brusselse gemeenschapscentra en de partners van het lokale cultuurbeleid. Ook heel wat Brusselse sociale en culturele spelers zetten zich in. Daarnaast zetten een heleboel vrijwilligers en individuele kunstenaars hun schouders onder dit initiatief.
Ook Elzenhof doet mee! En dit in samenwerking met vzw Rana (Refugees are not alone), een
organisatie die vluchtelingen begeleidt met het opbouwen van een nieuw leven hier.
EN
During Bewogen’ (Moved) Brussels’ organisations want to encourage small encounters
between refugees, asylum seekers, newcomers and long-term residents in Brussels. It’s a
cultural search for confidence, recognition, beauty and each other, through theatre, music, film,
lectures, conversations, diners and exhibitions, ...
Elzenhof also participates! And we will do so together with Rana asbl (Refugees are not alone),
an organisation that helps refugees rebuild their lives here.
Programma:
Expo
14:00 18:00: Samen Syrisch koken/ Cooking Syrian together
18:00 20:00: Syrisch etentje/ Syrian diner
20:00 20:30: Lezing/ Reading Sulaiman Addonia (boek Silence is my Mother Tonque)
20:00 23:00: Muziek en dans/ Music and dance i.s.m. Rana

Praktische info