Fire will become ashes, but not now

508571

03/03/2021 - 03/03/2021

Geïnspireerd door Baldwins werk onderzoekt Pitcho Womba Konga verschillende vragen in zijn nieuwe voorstelling. Wat betekent het begrip 'gemeenschap' en waaruit wordt een ‘identiteit’ opgebouwd? Bestaat er zoiets als een zwarte identiteit en kunnen mensen op zoek gaan naar zichzelf binnen de grenzen van het ras waartoe ze veroordeeld zijn? Wie is slachtoffer en wie dader? Is er überhaupt een dader of zijn wij allen slachtoffers van een diepgeworteld maar scheefgegroeid systeem? Hoe kan onze menselijkheid ons opnieuw verbinden?
Pitcho Womba Konga: “Ik voel me beklemd door de enge invulling die de maatschappij geeft aan identiteit. Waarom zou ik, of wie dan ook, moeten kiezen tussen het een of het ander: je bent óf Belg óf van een andere nationaliteit; óf moslim, christen óf goddeloos; man óf vrouw; ... De uitdaging en strijd van onze tijd is hoe een plaats te geven aan onze ‘meervoudige identiteit’, dat verdraagt geen hokjesdenken. Of zoals Baldwin stelt: ‘Wie je bent, kan enkel vanuit jezelf komen’”.
Met muziek, slam, beatbox, dans en theater wil Fire Will Become Ashes, But Not Now een kruising tussen verschillende disciplines brengen. Ook de cast is zeer divers. Pitcho Womba Konga: “Om het met de woorden van Baldwin te zeggen: ‘Ik ben fier op deze mensen. Niet omwille van hun kleur maar omwille van hun intelligentie, hun spirituele kracht en hun schoonheid. Het land zou deze fierheid best delen.’” Zo wil de voorstelling verschillende perspectieven bieden op vragen die, als we op een betere manier willen samenleven, ons allemaal even nauw aan het hart zouden moeten liggen. Want de opdracht die Baldwin, bijna 60 jaar geleden, meegaf blijft vandaag nog even actueel: "Het is nu aan ons allen, zwart en wit, om ervoor te zorgen dat de situatie niet ontvlamt."

Praktische info