Fractured Memory

09/03/2018 - 10/03/2018

Fractured Memory

Aan de hand van een samenspel van literaire tekst, videoprojectie en verhaalkunst onderzoekt Ogutu Muraya hoe we kunnen omgaan met een geërfde geschiedenis vol complexiteiten. De voorstelling herverbeeldt James Baldwins essay Princes and Powers, dat een congres van Afrointellectuelen, schrijvers, kunstenaars, filosofen en theoretici beschrijft, gehouden aan de Sorbonne in Parijs in 1956. 

“Kunst werd voor mij een manier om te overleven. Tijdens mijn opleiding politieke wetenschappen hoorde ik voortdurend over wat allemaal misliep in de wereld, maar niet hoe ik daarmee kon omgaan of daarop kon reageren. Kunst werd een retroactief helingsproces, een manier om iets te bevragen en te onderzoeken, en de vruchten van dat onderzoek te delen met een publiek … Theater geeft me de mogelijkheid om in en uit te zoomen, om ergens bij stil te staan of er net van los te komen, iets te deconstrueren en vanuit verschillende perspectieven te behandelen.”

Ogutu Muraya in een interview met stadsdramaturg Tunde Adefioye en Joachim Ben Yakoub, Etcetera. 

 

Panelgesprek: Kolonialiteit als psychologisch trauma en artistieke drijfveer
Naar aanleiding van de voorstelling organiseert KVS een panelgesprek op 10 maart om 19:00. Het panel zal het hebben over de impact van kolonialteit op de individuele en collectieve psychologie en hoe dat aan bod komt in het hedendaagse theater en het  bredere culturele veld. Het gesprek zal worden geleid Joachim Ben Yakoub (onderzoeker aan de UGent en redactielid Etcetera).  
Aansluitend speelt de voorstelling Fractured Memory in KVS BOX, en is er een expositie.

 

 

Praktische info