Frottage van grafstenen

64

15/09/2018 - 16/09/2018

Frottage van grafstenen

De collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk bezit een kostbaar funerair erfgoed. In de stenen vloer zijn talrijke grafstenen ingewerkt die dateren van de 15de tot de 18de eeuw. Deze graven oefenen al eeuwenlang een grote fascinatie uit. In de 19de eeuw was de ‘frottage’ van grafstenen zelfs een populair tijdverdrijf. Dit procedé bestaat erin een afdruk te maken van een reliëf met potlood of pastel op papier. Het is vandaag een belangrijke bron van historische informatie voor onze kennis van de heraldiek, iconografie en klederdracht. Door hun kwetsbare ligging op de vloer zijn vele grafstenen in de loop der tijd jammer genoeg sterk afgesleten en slecht leesbaar geworden.
Het belang van grafstenen en van de frottage-techniek wordt duidelijk worden gemaakt op een tentoonstelling in de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht. U kan er bovendien zelf een frottage maken, de verschillende steenafwerkingstechnieken ontdekken, een demonstratie steenhouwen volgen en de vervaardiging van houtskool meemaken. In de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk kunt u de graven zelf gaan bekijken met behulp van een plan.

Een partnerschap tussen de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht, de kerkfabriek van de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk en het gemeentebestuur van Anderlecht.

Praktische info

  • Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
  • Dapperheidsplein 17 
  • 1070 Brussel
  • zaterdag en zondag van 12u tot 17u - Tentoonstelling over de geschiedenis van de grafstenen en de frottage, zaterdag en zondag doorlopend - Activiteit “Frottage op reliëf”, zaterdag en zondag doorlopend - Activiteit “Fabricage van houtskool”, zaterdag en zondag om 14u (enkel in het Nederlands) - Demonstratie van steenhouwen: zaterdag en zondag doorlopend - Individuele bezoeken aan de collegiale Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk, met een kaart waarop de plaats van de diverse grafstenen is aangeduid: zaterdag en zondag doorlopend
  • M
   Sint-Guido
  • T
   Sint-Guido
  • B
   Sint-Guido