Händel Coronation Anthems - Vox Luminis & Freiburger Barockorchester

513620

26/09/2021 - 26/09/2021

Händel Coronation Anthems - Vox Luminis & Freiburger Barockorchester :: © 'Freiburger Barock Consort & Vox Luminis © Foppe Schut

Leve de koning!  In 1727 werd Händel uiteindelijk een Engelsman en om zijn nieuwe land te danken componeerde hij een indrukwekkende lofzang ter ere van King George II. Na de première zou deze compositie elke kroning van een nieuwe vorst muzikaal begeleiden.  In Frankrijk, aan het hof van Versailles, was de Lalandes Te Deum de geliefkoosde soundtrack van belangrijke koninklijke feestelijkheden. Hij componeerde het werk in 1684 en bleef heel de barokperiode bijzonder populair aan het hof. Eenzelfde eer die het Te Deum van Caldara te beurt viel, weliswaar aan het Habsburgse Keizerlijke Hof. Vox Luminis bundelt de krachten met het onvolprezen Freiburger Barockorckester en zal deze feestelijke muziek in de perfecte akoestiek van Horta’s paleis laten vibreren. 

Praktische info