Het bloementhema in de sgraffiti

44

16/09/2017 - 17/09/2017

Uit een nauwgezette analyse van de Brusselse sgraffiti blijkt een opvallende voorkeur voor een bepaald iconografisch repertoire. Door hun nauwe verwantschap met de art nouveau kiezen de kunstenaars-decorateurs haast vanzelfsprekend voor de wereld van planten en bloemen in al hun vormen. Vertrekkend van een eenvoudige twijg ontwikkelen ze met bravoure een netwerk van curves en tegencurves die volgens een strikte symmetrie geordend zijn. De sgraffitikunstenaars inspireren zich op een wereld die hen vertrouwd is, gemakkelijk te observeren en te bestuderen, in eeuwige beweging. Geliefkoosde thema’s zijn de seizoenen en allerlei soorten bloemen. De verschillende vegetale elementen nemen de vorm aan van friezen, slingers, bloemstukken,… die bovenlichten, borstweringen, ramen, enz. versieren en de architectuur verlevendigen zoals een miniatuur de letters van een boek. Deze tentoonstelling laat u deze kunstvorm in al haar aspecten ontdekken.

Met de medewerking van de Groupe d’Études et de Recherches Peintures murales – Sgraffites culturels (G.E.R.P.M-S.C).

Praktische info

  • Elyzeese Veldenstraat 72
  • 1050 Brussel
  • zaterdag en zondag van 10u tot 17u
  • T
   Dautzenberg