Het hedonistische lichaam

459987

23/02/2019 - 23/02/2019

Het hedonistische lichaam :: © Syhem Belkhodja, Eric De Mildt Het hedonistische lichaam

In onze hedonistische samenleving, waar het genot regeert, is de manier waarop het lichaam getoond en geësthetiseerd wordt deel van onze zelfontplooiing en ons zelfbeeld. Heeft schaamte nog een plaats in een steeds naaktere wereld ? Hoe moeten we omgaan met de kloof tussen een westerse wereld waar de cultus van het lichaam heerst en een wereld waar het lichaam wordt bedekt om het verlangen te minderen ?

SYHEM BELKHODJA

De gepassioneerde danseres Syhem Belkhodja stelt alles in het werk om dans zo toegankelijk mogelijk te maken. Ze is ervan overtuigd dat kunst het beste middel is tegen onwetendheid en richtte daarom in Tunesië de vereniging ‘Ness el Fen’ op, waarmee ze jonge artiesten opleidt. Samen bouwen ze aan een vrij platform waar ze met hun lichaam allerlei verhalen kunnen vertellen. Ze staat ook aan de basis van ‘L’Ecole des Arts et du Cinéma’ en het ‘Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine’, de eerste moderne dansschool in Afrika.

NADIA FADIL

Nadia Fadil is actief als professor bij het IMMRS (Interculturalism, Migration and Minorities Research Center) aan de KULeuven. Haar werk gaat grotendeels over subjectiviteit, macht, post-kolonialisme en het vraagstuk rond integratie in Vlaanderen.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB

Praktische info