Het houten ezeltje - Benjamin Verdonck/Toneelhuis

01/12/2017 - 02/12/2017

Van atelier naar scene
Wat begint als een lezing over Benjamin Verdoncks nieuwe boek even i must understand it, ontspoort op prettige wijze tot een voorstelling die je inwijdt in een of meerdere tafeltonelen. Met Het houten ezeltje presenteert Verdonck een speelse gids bij het bochtige parcours van zijn atelier naar de scene, met verhalen, foto’s, films, een theatertje uit een doosje, een kat en muziek.
• Onder de titel EVEN I MUST UNDERSTAND IT spint Benjamin Verdonck sinds 2015 een web van projecten die nu eens de vorm van een voorstelling aannemen, dan weer een tentoonstelling of een installatie in de openbare ruimte. Dit seizoen staat hij ook in het Kaaitheater-programma met zijn nieuwe voorstelling Song for Gigi.
op de werktafel van bertolt brechtstond in grote letters geschrevenwaarheid is concreetop de hoek van zijn tafelstond een houten ezeltjemet een bord om zijn nekwaarop stonden zelfs ik moet het kunnen verstaanbestaat er zoiets als waarheidiets dat ik niet in twijfel trekwaarvoor ik wil strijdenwaarvoor ik kunst wil maken

Praktische info