Het paard in de hedendaagse kunst

451583

22/09/2018 - 27/01/2019

Meerdere allegorieën van het paard hebben sporen nagelaten in de verbeelding en gaven de aanleiding tot talrijke producties binnen verschillende domeinen: artistiek, literair, cinematografisch, enz. Zo wordt het paardrijden zowel in de literatuur als in de film vaak gezien als het vertrekpunt voor een avontuur. Algemeen gezien staat het paard in de reclame, door zijn gratie, kracht en snelheid, voor het verbond tussen droom en werkelijkheid, viriliteit en vrouwelijkheid.

In de kunst is het paard het meest gerepresenteerde dier sinds de prehistorie en behoort het tot de oudste artistieke onderwerpen. Het paard verschijnt in diverse media: schilderijen, sculpturen, tekeningen, foto's en films. In de kunstgeschiedenis wordt het paard verbeeld in jachttaferelen, te midden van veldslagen, als stuwende kracht achter belangrijke figuren (de machtspositie wordt benadrukt) of als trekpaard van voertuigen. Ondanks het verdwijnen van het gebruik van het paard ten voordele van de technologie in de twintigste eeuw, blijft het paard aanwezig in de werken van vele moderne en hedendaagse kunstenaars.

In de bijna veertig jaar van ons bestaan, heeft het Atelier 340 Muzeum / Atelier 34zero Muzeum steeds een bijzondere aandacht gehad voor de interactie tussen kunstenaar en onderwerp en de manier waarop die relatie het concept beïnvloedt, de ontwikkeling van het werk stuurt of net ‘gegijzeld’ wordt door de kunstenaar. Op basis van dit idee presenteert deze internationale en collectieve tentoonstelling zowel kunstwerken als reproducties op spandoeken van 20 m², geïnstalleerd in onze expozalen en in ons cultuurpark.

Praktische info