Horta in Amerika, 1916 - 1918

28/01/2017 - 01/10/2017

De Eerste Wereldoorlog gooit het leven van Victor Horta helemaal overhoop. In 1915 reist hij naar Londen om deel te nemen aan een conferentie over de toekomstige heropbouw van België. Maar omdat een journalist zijn aanwezigheid meldde, kan hij niet meer terug naar Brussel. Hij beslist om naar de Verenigde Staten te gaan. De wolkenkrabbers in New York vervullen hem met afschuw. De volgende dag laat hij, symptomatisch als het ware, zijn baard afscheren. Hij zal hem nooit meer laten groeien, alsof hij een bladzijde voorgoed omdraaide. Vier jaar lang trekt hij door de Verenigde Staten om zowat overal lezingen te geven. Terwijl zijn tweede echtgenote Julia de zaak van het zwaar getekende België bepleit, schenkt Horta al zijn aandacht aan de schatten van de oude kunst.
Dit lange verblijf zal zijn opvattingen sterk veranderen. De ontdekking van de Amerikaanse architectuur zorgt voor de breuk met zijn eerste periode. Zoals hij zelf uitlegt in zijn Memoires, deed het hem soepeler denken. Wat hij vroeger als onverzoenbaar met het beroep van architect zou genoemd hebben, begrijpt hij sindsdien. In zeker opzicht vindt hij het voorbeeld zelfs ‘wenselijk’. Horta aanvaardt het principe van samenwerking tussen architecten en van de standaardisering. Hij overtuigt zichzelf van de noodzaak om te evolueren naar een ‘intelligente eenvormigheid’. Hij voelt aan dat de arbeidskosten alsmaar zwaarder zullen worden en dat de architecturale vormen daar rekening zullen moeten mee houden.

Praktische info