IN – possible. Before an idea is brought to life.

452356

21/06/2019 - 13/10/2019

IN – possible. Before an idea is brought to life.

Opgezet in samenwerking met het Design Museum Holon in Israël, beschrijft de tentoonstelling IN-possible. Before an idea is brought to life het werk achter een industrieel designproduct. Een designobject is het resultaat van een complexe combinatie van factoren, waar hogere, culturele en sociale kwesties gekoppeld zijn aan praktische, concrete en financiële aangelegenheden. De ontmoeting tussen de designer en het bedrijf vormt
een sleutelmoment in het proces. Een ontmoeting van knowhow, standpunten en vaardigheden die de komst van het product op de markt vormgeven – als onderdeel van een vaak lang en moeizaam proces. Een industrieel designproduct is inderdaad de vrucht van een collectief werk waarbij het bedrijf optreedt als de “uitgever”.
Deze voortdurende en open dialoog kan soms een andere wending nemen, waarbij een “Onmogelijkheid” een “Mogelijkheid” wordt, zoals typisch is voor projecten die innovatieve items willen creëren en daarom stilzwijgend het risico aanvaarden van een onzekere uitkomst.

De tentoonstelling gaat gepaard met een ontmoeting genaamd IN-possible Talk waarin professionals uit diverse domeinen aan het publiek een ervaring, een project of een visie beschrijven van een “Onmogelijkheid” die op korte termijn onsuccesvol was maar in werkelijkheid de basis legde voor een latere innovatie.

Praktische info