INVISIBLE (8+) kabinet k & hetpaleis

450188

24/02/2019 - 24/02/2019

INVISIBLE (8+)  kabinet k & hetpaleis :: © Kurt van der Elst INVISIBLE (8+)  kabinet k & hetpaleis :: © Kurt van der Elst INVISIBLE (8+)  kabinet k & hetpaleis :: © Kurt van der Elst INVISIBLE (8+)  kabinet k & hetpaleis :: © kurtvanderelst

Er is een mens die een vraag stelt. Ongedurig, vol verlangen. Er is een wereld die zwijgt. Onverschillig en verpletterend. Maar er is ook het leven dat steeds weer de bovenhand neemt, hoe dan ook.
Invisible, gecreëerd met zeven dansers van verschillende generaties, stelt de vraag naar wat het doet met een mens als hij zijn ijkpunten verliest.
Hoe we dansen op het slappe koord tussen alles en niets. Hoe we fluiten in het donker.

Praktische info