Je pense à vous

27/09/2017 - 27/09/2017

Een vijfendertigjarige metaalwerker belandt op de keien. Sociale aanklacht en melodrama. De tweede langspeler van de Dardennes kreeg te weinig aandacht in de pers : Cannes had nog geen signaal gegeven.

Flagey, Cinematek

€ 7 > 5,5

Praktische info