L'Errance de l'hippocampe

511720

16/11/2021 - 27/11/2021

L'Errance de l'hippocampe :: © © Véronique Vercheval

De plaats ziet er op het eerste gezicht uit als een hotel. Vier personages zitten vast in deze bevreemdende ruimtetijd. Zijn ze verzonken in een droomwereld, verdwaald in een voorgeborchte, achtergelaten op een theaterscène of zitten ze opgesloten in een brein dat misschien zijn laatste ogenblikken beleeft?

Het theater is waarschijnlijk de gedroomde plaats om de activiteit van een brein uit te beelden. Na L’Herbe de l’oubli (Beste Voorstelling bij de Maeterlinckprijzen 2018) richten Jean-Michel d’Hoop en de Cie Point Zéro hun blik op het geheugen. Gaande van het intieme tot het universele, neemt het geheugen in al zijn subjectiviteit deel aan de constructie van de menselijke identiteit, door de geschiedenis en de eigenheid ervan te traceren.

L’Errance de l’hippocampe is een voorstelling die theater, muziek, dans en beweging verenigt, waarin poppen en maskers de scenische taal versterken. Deze voorstelling verkent de fragiele, diepe en geheime zones van het geheugen en werkt in op de onrustige plek waar het bewustzijn verglijdt in een droomwereld. Een uitnodiging om een visueel, zintuiglijk en emotioneel pad te bewandelen; om een eigen beeld te smeden van het onzichtbare; om de werkelijkheid te ontdekken door een steeds veranderend prisma.

Praktische info