L'alphabet, des pictogrammes révélateurs

450308

13/10/2018 - 13/10/2018

L'alphabet, des pictogrammes révélateurs L'alphabet, des pictogrammes révélateurs L'alphabet, des pictogrammes révélateurs L'alphabet, des pictogrammes révélateurs L'alphabet, des pictogrammes révélateurs L'alphabet, des pictogrammes révélateurs

De letters van ons alfabet zijn afkomstig van tekens die elementen uit de werkelijkheid weergeven. Bij het ontstaan van het schrift was het verband tussen een teken en het overeenkomstig element duidelijk. Zo werd in de derde eeuw voor onze tijdrekening de rundskop op een gestileerde wijze weergegeven en vervolgens omgedraaid, om zo de letter A te worden. Met de tijd en de verandering van onze levenswijzen is het verband tussen letter en voorstelling verloren gegaan, en daarmee ook het verband tussen de letters en de wereld. In een wereld in crisis wordt onze manier van leven in vraag gesteld.
Het lijkt evident dat we dan onze levenswijze moeten veranderen. Om zo’n verandering mogelijk te maken moeten we in staat zijn andere wereldbeelden te bedenken. En daarbij is het schrift een onmisbaar hulpmiddel.

Reserveer nu

Praktische info