Leeslamp: De kunst van het verliezen (Alice Zeniter)

476698

10/12/2019 - 10/12/2019

Leeslamp: De kunst van het verliezen (Alice Zeniter)

Het land van haar families afkomst was voor Naïma een gegeven zonder veel
belang. Maar in een tijd waarin identiteitskwesties elk debat domineren,
lijkt alles haar op haar Algerijnse wortels te willen wijzen. Haar
grootvader, een Berber, overleed voordat ze kon vragen waarom de
geschiedenis hem tot een 'harki', een collaborateur van de Fransen tijdens
de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog, had bestempeld. En sinds haar
vader in 1962 in een Frans doorgangskamp arriveerde, spreekt hij niet meer
over het land van zijn kindertijd.

Hoe wek je een doodgezwegen land tot leven? De Franse schrijfster Alice
Zeniter doet het in een even vrijgevochten als gedurfd, hartveroverend epos
van een familie die generaties lang de gevangene is van een onwrikbaar
verleden.

Praktische info