Lezingen en workshops over de woning en haar renovatie - Homegrade

16/09/2017 - 28/10/2017

16/09: De tuintjes aan de straatkant
19/09: Taken en verplichtingen van de bouwplaatsactoren : wie neemt wat voor zijn rekening ?
21/09: Regenwatertank
26/09: Genieten van hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling in een mede-eigendom: buitenkans of utopie ?
27/09: Een plan lezen en tekenen
28/09: Condensatie, een terugkerend probleem in de Brusselse woningen
30/09: boekhouding van kleine mede-eigendommen
03/10: Gasketels: de balans van de nieuwste normen en voorschriften.
05/10: Fotovoltaïsche zonnepanelen : ontwikkelingen en vooruitzichten
07/10: De kleine gebaren voor een rationeel energiegebruik
10/10: Onze renovatiemethodes opnieuw uitdenken - een stap naar de circulaire economie
12/10: Stadsmoestuinen erfgoed en vooruitzichten
14/10: Ontdek de grote principes van de geluidsisolatie
17/10: De regionalisatie van de woninghuurovereenkomst : de nieuwigheden van de Brusselse ordonnantie
19/10: De bemiddeling:« …en als we er eens over spraken… »
21/10: Hergebruiken in plaats van afbreken : pistes voor een circulaire renovatie
24/10: De hervorming van het BWRO
26/10: energiebesparing en akoestiek
28/10: Je passiefwoning zorgvuldig bewonen