Lichaam en dood

459984

22/02/2019 - 22/02/2019

Lichaam en dood :: © Sherin Khankan, Lies Willaert, Alana Harris Lichaam en dood :: © Sherin Khankan, Lies Willaert, Alana Harris

Het lichaam van de gelovige wordt geheiligd en gezuiverd door allerlei rituelen, zoals voedingsvoorschriften, vasten, offers en martelaarschap. Maar er zijn ook specifieke rituelen voor het ouder wordende, het lijdende en het stervende lichaam. Zijn er grenzen aan wat de gezonde of zieke mens zijn lichaam mag opleggen in naam van religie ? En kunnen traditionele gebruiken worden verzoend met moderne opvattingen over een gezonde levensstijl ?

SHERIN KHANKAN

Na zowel een Master in Religieuze Sociologie als in Filosofie aan de Universiteit van Kopenhagen, haalde Sherin Khankan aan de Universiteit van Damas nog een Master in Islamitische Studies. Als imam opende ze een moskee voor vrouwen, een belangrijke stap in de ontwikkeling van een moderne en progressieve Islam. In 2001 stichtte ze het Forum van Kritische Moslims, waarmee ze pleit voor een interpretatie van de Koran die overeenstemt met de huidige samenleving.

CAROLINE PAUWELS

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel, is professor en vakgroepvoorzitter in communicatiewetenschappen aan diezelfde universiteit. Daarnaast is ze actief als directeur van het SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) en als regeringscommissaris bij de VRT.

ALANA HARRIS

Alana Harris, geboren in Australië, is Doctor in de geschiedenis en doceert Moderne Britse Geschiedenis aan het King’s College Instituut in Londen. In haar publicaties schreef ze al vaak over het kruispunt tussen geschiedenis, gender, seksualiteit en religie. Ze gaat ook dieper in op de religieuze ervaringen van gelovigen, aan de hand van rituelen, pelgrimstochten, muziek en materiële objecten.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB

Praktische info