Lichaam en leven

459982

22/02/2019 - 22/02/2019

Lichaam en leven :: © Petra De Sutter, Kris Dewitte, Jos Kuklewski Lichaam en leven :: © Petra De Sutter, Kris Dewitte, Jos Kuklewski

Religies hebben een duidelijke visie over de rol van mannen en vrouwen : het barende lichaam van de vrouw hoort thuis in de private sfeer, het mannelijke lichaam in de publieke sfeer. De mogelijkheid leven te geven onderscheidt mannen van vrouwen, maar dit verschil brengt hen ook bij elkaar. Daarvan getuigen religieuze stellingen over seksuele moraal, huwelijksliefde en vruchtbaarheid. De drang om het vrouwelijke lichaam te controleren kenmerkt vrijwel alle religies. Vinden politiek en religie elkaar als het gaat over controle over het vrouwelijke lichaam en het moederschap ? En wat denken vrouwen hier zelf over ?

PETRA DE SUTTER

Petra De Sutter, fertiliteitsexperte en professor gynaecologie aan de UGent, is sinds 2014 actief als senator voor Groen en zetelt in de Raad van Europa. Ze richt zich op de rechten van minderheden, seksuele gezondheid, bioethiek en het verband tussen milieu en gezondheid. De Sutter is ook vicevoorzitter van het Europees Forum voor Populatie en Ontwikkeling.

VIVIANE DE MUYNCK

Het parcours van Viviane De Muynck is verre van klassiek. Na een job als directiesecretaresse gaf ze het kantoorleven rond haar dertigste op om theater te gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Scenarist en regisseur Jan Lauwers schreef stukken voor De Muynck, waarin ze steeds sterke vrouwelijke figuren speelde. Haar speelmogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk: ze acteert in vijf talen en vertolkt heel wat uiteenlopende personages.

HANS ALMA

Hans Alma is psychologe en professor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, waar ze ook rector was, en aan de Vrije Universiteit Brussel. In haar onderzoek gaat ze dieper in op de zin van het leven, het transcendente, en de uitdrukking van deze onderwerpen in verschillende kunstvormen. Zo is ze tot haar eigen theorie over zingeving gekomen, die ze zowel onderricht als gebruikt in haar coaching-sessies.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB

Praktische info