Lichaam en religie, de grote uitdagingen

459980

22/02/2019 - 22/02/2019

Lichaam en religie, de grote uitdagingen Lichaam en religie, de grote uitdagingen

Het lichaam speelt een grote rol in de manier waarop religie de levenscyclus van de gelovige ritualiseert : van de geboorte en de overgang naar volwassenheid tot het huwelijk en uiteindelijk de dood. Daarnaast bepaalt religie ook heel wat andere aspecten van het leven, zoals seksualiteit, voeding, onderwijs en spirituele integriteit. Dit inleidende debat benoemt de grote vragen en uitdagingen die ontstaan door de verbondenheid van lichaam en religie.

ANNE MORELLI

De Belgische historica Anne Morelli is professor emeritus aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en gewezen directrice van het Centrum voor Religie en Secularisme (CIERL). Ze is gespecialiseerd in historische kritiek, geloofsgeschiedenis en de studie van minderheden. Een groot deel van haar werk gaat over de Italiaanse migratie.

THÉRÈSE HARGOT

De Belgische filosofe en seksuoloog Thérèse Hargot is gespecialiseerd in de genderstudies. Ze houdt zich specifiek bezig met machtsverhoudingen rond de het vrouwelijk lichaam en de voortplanting. Daarnaast is ze in Frankrijk actief als consultant in emotionele, familiale en seksuele zaken en schrijft ze op haar blog ‘Chroniques philosophiques d’une sexuologue’ over thema’s als contraceptie, seksueel verlangen en neo-feminisme.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB

Praktische info